DK-Vagtservice ApS

DK-Vagtservice ApS tilbyder vagtudøvelse og vagtløsninger af forskellig karakter, hvor det er sikkerheden, der er i højsædet, ligesom vores sikkerhedsuddannede personale optræder med stor fleksibilitet og højt serviceniveau.

Vagtløsningerne kan, efter virksomhedernes ønsker og behov, kombineres med tekniske/vicevært-funktioner, hvorunder specifikke anlæg o.a. serviceres/efterses. 

Der tilbydes individuelle løsninger, hvor de sikkerhedsmæssige aspekter vurderes og efterfølgende udfærdiges en risikovurdering samt muligheder for teknisk/taktiske forbedringer og alarm-sikring af privatbolig, virksomheder mv.

Specielle hundevagtopgaver, som sikring af byggepladser, virksomheder o.a. ved særlige lejligheder og sikring af bolig f.eks. ved bryllupper, jubilæer og runde fødselsdage, udføres efter ønske.

Særlig bistand tilbydes, hvorved virksomhedssvind belyses, ligesom de sikkerhedsmæssige forretningsgange optimeres.

 
Centervagt/servicevagt 
Områdevagt/byggepladsvagt
Hundevagt
 Festivalvagt/koncertvagt
 Festvagt
 Virksomhedsvagt
 Boligvagt
Personvagt
Institutions-/skolevagt
Portnervagt/receptionistvagt
mv.
DK-Vagtservice ApSv. D. Sørensen tlf. 2759 1816email: kontakt@dk-vagtservice.dk